Фотоволтаични системи – енергията на бъдещето

solar energy article

Фотоволтаиците са отлична инвестиционна възможност, независимо дали имате опит в тази сфера, или не. Освен че те могат да ви помогнат да намалите разходите си за електрическа енергия с до 60%, фотоволтаичните системи са най-екологичният източник на енергия, който можем да използваме към момента.

През 2019г потреблението на слънчева енергия в ЕС беляза на 100% ръст на пазара. Високият темп на потребление и иновации, дава поводи за прогнозируем още по-голям ръст през следващите 3 години, като се предвижда и покачване на инсталационната мощност на системите.


Какво представляват фотоволтаиците?

Фотоволтаичните системи са съоръжения, които служат за трансформиране на слънчевата енергия в електрическа. Фотоволтаичният парк е разновидност на слънчевата електроцентрала, която функционира чрез слънчеви панели изградени от фотоволтаични клетки (слънчеви батерии). Размерите на системите могат да бъдат най-ралзични, като колкото по-голяма е мощността на системата, толкова повече енергия преобразува, водейки до по-малко разходи за електроенергия.

Защо фотоволтаиците предизвикват такъв потребителски интерес?

Глобални сривове в икономиката, война, темпът на инфлацията, евентуалният режим през зимните месеци и екологичната полза са основните фактори, които правят фотоволтаичните системи все по-търсени средства за източник на енергия.

Ако погледнем на фотоволтаиците като средство за инвестиране, трябва да знаем, че една фотоволтаична система с 10 kwp мощност  може да спести до 60% от годишните ни разходи за електроенергия. Спрямо текущите цени на тока, една ФЕЦ централа може да доведе до коефицент на възвръщаемост от 20% до 50%, което е отличен инвестиционен резултат спрямо стандартните инструменти за инвестиция.

Освен за домакинствата, фотоволтаичните централи са подходяща възможност за оптимизиране и намаляване на разходите на големи предприятия, фирми и институции, потребяващи големи количества електроенергия на месечна и годишна база.

Кои са основните видове соларни инсталации на пазара?

Според разпространението си основните видове и най често срещаните соларни инсталации са следните:

За домашна употреба:

  • За собствени нужди ( най-икономичният вариант) – обикновено този тип инсталации покриват голям част от общия месечен дял на необходимата електроенергия за битови нужди на едно домакинство. Инвестицията може да спести до 80% от месечните сметки за ток и да доведе 20 години безплатен ток, като цената ѝ се изплаща за 5 години след изграждането.
  • За собствени нужди и продажба на излишъка – за да се постигне този резултат, е препоръчително да бъде изградена инсталация с мощност 30 kwp, необходимата площ да е между 120 и 150 кв. м, в зависимост от изложението на мястото за поставяне. Този тип инвестиция, при сегашното ниво на цени за електроенергия, би се изплатил след 4 години, като след този период токът става безплатен.

 

За бизнеса:

  • За собствени нужди: – тези инсталации покриват голяма част от необходимата електроенергия за бизнеса и може да спести до 70% от месечните разходите за този тип енергия. Последните регулации и облекчения в изискванията за бизнес ФЕЦ допълнително улесниха инсталационния процес, тъй като една 5 kwp може да бъде поставена и узаконена с много по-кратък бюрократичен и административен път. При оборудване на соларната система с батериен блок, тя може да постигне 100% независимост от доставчици на енергия през електропреносната мрежа. Изплащането на инвестицията зависи от размерите на ФЕЦ и количеството потребление на електроенергия. Обикновено варира около 5 години, а след този период електроенергия е безплатна.
  • За собствени нужди и продажба на излишъка – при частично потребление, разходите за фотоволтаична централа за предприятие със среден размер биха се възстановили след 4 години, като отново след този период енергията става безплатна. При цялостно производство и продажба ( фирма, търгуваща с електроенергия) е небходимо изграждането на фотоволтаичен парк с цялото съпътстващо оборудване и необходими регламенторни документи.

Как да получим 15 000 лв. държавна субсидия за изграждане на соларна инсталация?

Съвсем скоро Министерството на енергетиката ще стартира програма за безвъзмездно финансиране на фотоволтаична централа за нуждите на домакинствата. Допустими кандидати са всички физически лица, обитаващи собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Жилището, с което се кандидатства, трябва да е основно на кандидата и да се заменя неефективен източник на енергия (печка, котел, камина и др.). Субсидията покрива 70 % от направените разходи за изграждане на соларната инсталация, но не повече от 15 000 лв. Подробна информация за условията за кандидатстване за безвъзмездно финансиране може да намерите ТУК.

БенчМарк Кредит разработи специален комплексен продукт, който включва финансиране, изграждане и застраховане на фотоволтаична централа за нуждите на домакинствата. Цялостният продукт позволява на клиента да кандидатства за безвъзмездно финансиране от Министерството на енергетиката, тъй като проектът ще бъде планиран и изграден от оторизирана компания, работеща по немски стандарти. Също така продуктът изцяло осигурява необходимия начален инвестиционен капитал с преференциални условия. За да бъде всичко в сигурни ръце, пакетът включва и застраховка, покриваща основните рискове, които възникват най-често.