Какво се случва с потребителските кредити

потребителски кредити,потребителски кредит,потребителските кредити,потребителско кредитиране,кредит

През изминалата година обект на интерес от страна на медиите беше състоянието на жилищното кредитиране и сякаш на по-заден план оставаше потребителското кредитиране, интересът към което обаче расте с не по- малки темпове.

Най-важното, което трябва да знаем преди да изтеглим потребителски кредит

Според лихвената статистика на БНБ към януари 2022 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.19 пр. п. до 8.35%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.22 пр. п. до 8.82%.

Източник: БНБ

Според статистика на БНБ към края на 2021 г. най-големите 5 банки по обща сума на отпуснати потребителски кредити са Банка ДСК , Юробанк и Еф Джи (по-позната на пазара като Пощенска банка), ОББ, Райфайзенбанк и Първа инвестиционна банка (позната сред потребителите и като Fibank).

Тегленето на потребителски кредит е важна стъпка и за това е от голямо значение да се подбере най-правилната и точна оферта, която се предлага на пазара. Потребителският кредит е създаден за покриването на определени нужди – за непланирани разходи като ремонти, лечения и пр., покупка на автомобил или други стоки, погасяване на задължения от различно естество и пр. Всеки сам определя целта, за която са му необходими средствата.

Защо лихвите по потребителските кредити се покачват?

Поради инфлационния натиск след старта на войната в Украйна, се очаква промяна в лихвените нива на потребителското и ипотечното кредитиране. Виждаме цените на енергията, търговските ембарга, изтеглянето на фирми от Русия. Всичко това води до по-високи цени и до това, че част от хората започват да се презапасяват. Европейската централна банка и Федералният резерв дават знак, че ще се борят с инфлационните очаквания. Инструментът, който имат те, е увеличаване на лихвите и намаляване количествените улеснения.

Тук отваряме една скоба – все още са активни няколко промоционални предложения от банките-партньори, но индикацията е, че при изтичане на периодите на кампаниите, същите ще бъдат подновени с по-високи лихвени нива или при по-консервативен подход към клиентите от гледна точка риск-профил.

 

Използвани източници:


profit.bg

 

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР