Често задавани въпроси

Как да се възползвам от Вашите услуги?

За да заявиш консултация, е нужно само да се свържеш с нас по един от следните начини:

✓ Онлайн: Предоставяме ти възможност да получиш изцяло онлайн най-добрата за теб оферта, без да посещаваш наш офис. Попълни формата за запитване или пиши в чата на сайта ни. Ще получиш незабавен отговор и съдействие от наш кредитен специалист.
✓ Телефон/Имейл: Обади се на 02 494 21 84 или изпрати имейл до [email protected], като посочиш желан размер на кредита, срок за погасяване и друга информация, която смяташ, че ще ни бъде полезна. Ще получиш професионален отговор и индикативна оферта за кредитиране до няколко часа.
✓ В офис: Заповядай в нашия офис в гр. София, бул. „Черни връх“ №32, вх. А. Препоръчително е първо да уговориш по телефона ден и час за среща.

Какво представлява кредитното консултиране?

Кредитното консултиране обхваща целия процес на намиране на желаното финансиране. Добрият кредитен консултант е твой личен експерт, асистент, доверен партньор и ментор от началото до финалното усвояване на кредита. Кредитния консултант е безпристрастен и защитава твоите интереси, познава отлично всички тънкости в кредитирането и ти помага да избереш най-изгодната за теб оферта измежду предложенията на всички банки.

Колко ще ми струва Вашата услуга?

За теб нашата услуга е напълно безплатна, комисиони получаваме само от банките и финансовите институции, с които си партнираме.

Какво е важно да знам, когато търся кредит?

Когато търсиш кредит, е важно предварително да си наясно:

    от каква сума имаш нужда и за каква цел
    каква месечна вноска можеш да си позволиш
    за какъв срок би искал да изплатиш кредита

Ако търсиш кредит за покупка на жилище, трябва да си наясно също:

    каква максимална сума си готов да платиш за имота
    каква част от тази сума можеш да заплатиш със собствени средства и каква част би искал да получиш като кредит

Какъв погасителен план да избера – с анюитетни или намаляващи вноски?

При анюитетен погасителен план месечните вноски са равни през целия период на погасяване на кредита. Първоначалните вноски при намаляващ погасителен план са по-високи, отколкото при погасителен план с анюитетни вноски. Предимство на анюитетните вноски е, че всеки месец вноската е една и съща и дава възможност за максимално финансиране според дохода, а на намаляващите вноски е, че през първите години на кредита се погасява по-голяма част от главницата, което води до по-ниско крайно оскъпяване на кредита.

Какво е плаваща и фиксирана лихва?

Плаващата лихва е променлива – тъй като тя следва определен пазарен индекс (LIBOR, EURIBOR) или избран от съответната банка референтен (базов) лихвен процент (РЛП), чиято стойност може да се покачи или да спадне следствие на промените в икономическата обстановка.

Фиксираната лихва е една и съща за целия или част от периода на кредита. При използването на кредит с фиксирана лихва си гарантираме предвидимост на плащанията по кредита, които оставят без промяна, независимо от икономическите промени, за договорения период.

Повечето банки избират или определят свой референтен лихвен процент следващ даден пазарен индекс (в повечето случаи EURIBOR за кредити в евро, РЛП за кредити в лева и пр.), който заедно с фиксирана надбавка образува лихвените проценти по различите кредити.

Не бива да забравяме, че лихвата по кредита е само един от неговите компоненти и основен критерий за сравнение на цената на кредита си остава ГПР /годишния процент на разходите/. В този процент освен основната лихва, се включват и всички други такси и комисиони, които допълнително оскъпяват кредита.

Какви документи трябва да предоставя?

Наш кредитен специалист ще ти предостави списък с необходимите за кандидатстване документи. Видът на документите зависи основно от вида на кредита. Единствено при ипотечните кредити с обезпечение има малко повече документация, която трябва да се предостави. Ние работим с облекчени административни процедури за нашите клиенти и съдействаме, ако нещо не ти е ясно от къде да си извадиш даден документ.

Мога ли да тегля кредит, ако съм с лоша кредитна история в ЦКР?

Ние намираме гъвкави решения за финансиране на нашите клиенти независимо от кредитната история или липсата на доказуеми доходи чрез вариант за небанков кредит срещу ипотека.

Имам други въпроси, как да се свържа с Вас?

За да отговорим на всичките ти въпроси, се свържи с нас на телефон 02 494 21 84, пиши ни на имейл [email protected] или ни пиши в онлайн чата на сайта.