Кредити

  • Ипотечни кредити – за покупка на жилище
  • Потребителски кредити – за ремонт, по-големи покупки, непредвидени разходи и други лични нужди
  • Небанкови кредити – кредити срещу ипотека на имот за лица с липса на доходи и/или лоша кредитна история, на които банките отказват кредит
  • Бизнес кредити – за стартиращи бизнеси или фирми, които търсят финансиране с цел разрастване на бизнеса
  • Лизинг – за покупка на автомобил и др. превозни средства