Лизинг

Лизинг

 

Искаш нова кола – с лизинг мечтата ти се превръща в реалност

Лизингът представлява договор за временно ползване на движимо или недвижимо имущество срещу заплащане на лизингови вноски. Подходящ е както за физически, така и за юридически лица. За да се реализира лизингова сделка, е необходимо да се сключи лизингов договор, чрез който лизингополучателят се задължава да заплати дадена сума, за да използва определена вещ. Лизингът бива два вида – оперативен и финансов.

Оперативен лизинг

Оперативният лизинг е форма на финансиране с възможност за отказ на всяка от страните за периода, за който е сключен договорът. Срещу заплащане на наемни вноски, имаш възможност да използваш даден актив без да придобиваш собственост върху него. При този вид лизинг не се предвижда прехвърляне на собствеността на актива, предоставя се единствено правото за използването му, като договорът за наем е краткосрочен и не по-дълъг от 5 години.

Финансов лизинг

Финансовият лизинг бива дългосрочен договор без възможност за отказване от договора през определения в него срок. При него можем да изберем между двата основни варианта:

    Финансов лизинг със затворен край – обикновено без остатъчна стойност на актива и след изплащане на всички задължения лизингополучателят става собственик на актива;
    Финансов лизинг с oтворен край – при който в края на периода има остатъчна стойност на актива и лизингополучателят има право на избор да придобие или не съответния актив.

Без значение от кой вид лизинг се интересуваш за твоите цели, нашият екип от професионалисти ще ти предостави експертна консултация за изгодните предложения и ще изтълкува всички условия по офертите на достъпен и разбираем език.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР