Небанкови кредити

Небанкови кредити

 

Ако банката ти отказва финансиране, небанковите кредити са отлична алтернатива

Екипът на БенчМарк Кредит намира решение за финансиране дори и за лица, на които банката е отказала кредит. За небанков кредит може да кандидатства всеки (физическо лице или фирма), който може да предостави подходящо ипотечно или друго приемливо обезпечение. Минималният размер на кредита e 10 000 лева. Кредитирането се предлага без доказване на доход, без трудов договор, без поръчител и въпреки лоша кредитна история (лошо ЦКР).

За кого е подходящ небанковия кредит?

  ✔ Имаш влошена кредитна история (лошо ЦКР)
  ✔ Нямаш възможност да докажеш доходи/обороти
  ✔ Получил си отказ за банково кредитиране
  ✔ Имаш задължения към НАП или по изпълнителни дела
  ✔ Имаш стартиращ бизнес или фирма без история
  ✔ Дейността ти има сезонен характер или изпитваш временен недостиг на средства
  ✔ Имаш нужда от спешно финансиране преди да получиш банковия си кредит
  ✔ За всички, които имат нужда от финансиране

Можеш да използваш кредита за:

  ✔ Рефинансиране на кредит от друга институция
  ✔ Плащане на задължения към бюджета
  ✔ Потребителски/битови нужди
  ✔ Плащане на задължения по изпълнителни дела
  ✔ Търговска дейност (за инвестиция или оборотни средства)
  ✔ Повишаване на квалификацията
  ✔ Всичко друго, за което имаш нужда от кредит

Какво може да бъде обезпечението при небанков кредит?

  ✔ Недвижима собственост – жилище, имот, офис, склад, магазин, парцел и други
  ✔ Движими вещи – машини, оборудване
  ✔ Финансови активи
  ✔ Вземания
  ✔ Дялове в предприятия
  ✔ Друго приемливо обезпечение

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР